Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Édesapám, csuklik a tehén!
- hát adj neki vizet!
- nem úgy, össze.


Gergő és Están bá mennek az országúton. Hosszú szünet utún megszólal Gergő:
- Oszt fia van-e?
- Van - feleli fertályóra múltán Están.
Ismét szünet, majd Gergő folytatja a társalgást:
- Oszt katona vót-e?
Elbattyognak fél kilométert és Están már válaszol is.
- Vót.
Most megállnak, rágyújtanak, pöfékelnek egyet-kettőt.
- Oszt bajsza van-e?
Mennek tovább. Idő teltén Están bólint:
- Van.
Már a nap is lenyugvóban, amikor jön az újabb kérdés:
- Oszt pödri?
Ebben a pillanatban a kanyarból kilő egy autó és elgázolja a két székelyt. Mentők,kórház, az eszméletlen állapotból csak 3 nap múlva térnek magukhoz, egy kórteremben,szinte egyszerre. Están körülnéz, felméri a helyzetet, még krákog is egyet nagy komótosan, majd kiböki:
- Pödri.


Székely család ebédel és a gyerek nagyon szürcsöl.
- Ne szürcsölj, fiam! - szól az öreg székely, de a gyerek tovább szürcsöl.
- Ne szürcsölj fiam, mert pofánváglak! - de a gyerek csak szürcsöl.
- Utoljára mondom, ne szürcsölj mert pofánváglak! -de a gyerek csak szürcsöl.
Az öreg székelyt elkapja a méreg és lekever egy hatalmasat a gyereknek, de az elkapja a fejét és az anyja kapja a pofont. A gyerek elkezd röhögni, mire az apja:
- Ne röhögj fiam, anyád is szürcsölt!


A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy.
Kérdi az asszony: - Hol voltál?
Mire a székely: - Kinn!


Székely ül a kút káváján, szájában az új pipája. Meglátja az anyjuk és imígyen kezdé dorgálni párját:
- Oszt apjuk, nehogy beejtsd a pipát a pofádbú a kútba!
Mire az öreg: - áááá .....


A székely paraszt megy a szekéren. Egyszer csak megáll a ló.
Mondja a paraszt neki -Gyíí- de a ló nem mozdul .
Megint mondja neki -Gyí- a ló továbbra sem mozdul.
Leszáll a szekérről, előre megy. Látja, hogy egy mélységes szakadék szélén állnak.
Odafordul a lóhoz: Helyesbítek Hő.


Székely gazda legelteti a teheneit. Odamegy hozzá egy turista és megkérdi:
- Legelnek a tehenek?
- Azok a szép fehérek igen.
- És a szürkék?
- Azok is.
- Tejelnek is?
- Azok a szép fehérek igen.
- És a szürkék?
- Azok is.
- Mondja, miért említi először mindig a fehér teheneket?
- Mer azok az enyémek.
- És a szürkék?
- Azok is!


A székely meg a fia megy az erdőbe gombát szedni a fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdezi az apjától:
- Mi ez edesapám?
Erre az öreg:
- Hát trombita.
Majd fogja és a szájába teszi es fújni kezdi,erre az eldurrran. Az öreg szája a fülig reped. A fiú megszólal:
- Hiába nevet édesapám, én azért megijedtem!


Székely bácsika reggel felébredvén aszongya:
- Hej, anyjuk, óly' szépet álmodtam!
- Mi volt az, apjuk?
- Képzeld, Bukarestben voltam!
- S mi abban a szép, kend?
- Hát az, hogy útlevél is kellett hozzá...


A székely viszi a tehenét a vásárhelyi vásárra. Bent a városban fölhajt a járdára. A rendőr rögtön rászól:
- Vigye le a tehenét az útra! A járda a gyalogjárók számára van!
- Ejsze a tehenem is gyalog jár!


Két góbé barkochbázik.
- Göndörödik?
- Igen.
- Bondorodik?
- Igen.
- Pöndörödik?
- Igen.
- Rákérdezek. DNS-molekula?


Egy székely paraszt utazik a vonaton egy mérnök úrral. Csak ketten vannak a fülkében, hát a mérnök igy szól a bácsikához:
- Tud sakkozni?
- Nem tudok.
- Tud pókerezni?
- Nem tudok.
- Akkor játszodjuk azt, hogy felteszünk egymásnak kérdéseket és a másik, ha nem tud válaszolni, fizet.
- Jó, jó, de magának sok iskolája van, meg pénze is sokkal több, mint nekem, úgyhogy maga fizessen 100 lejt én pedig csak 10 lejt, ha nem tudok válaszolni.
Gondolja a mérnök,hogy úgyis ő nyer, hát beleegyezik, sőt, hogy mutassa nagylelkűségét, engedi a bácsit kezdeni.
- Akkor azt találja ki, mi az: ha feldobják vörös, majd zöld, majd lila és mikor leér, akkor sárga.
Gondolkodik a mérnök, de csak nem jön rá.
- Ide a százast - mondja a bácsika.
Fizet a mérnök, majd kéri a bácsikát, hogy legalább mondja meg mi az.
- Nem tudom én sem, tessék a 10 lej.


A Kínaiak világhódító hadjáratba kezdenek, és szépen lassan eljutnak a Székelyföldig.
Felsorakozik a két hadsereg egymással szemben, majd a kínai vezér megbeszélésre hívja a székely vezért, Áront.
- Nem félsz? - kérdi a kínai.
- Há mér félnék? - kérdi hetykén Áron.
- Azért, válaszol a kínai, mert mi 200 millióan vagyunk, ti meg csak 40 ezren.
- Elkerekedett Áron szeme, feltolta a kucsmáját, megvakarta a fejét majd hátrafordult a hadaihoz:
- Emberek! Hova a f...-omba fogunk eltemetni 200 millió kínait?


Megy a székely szekéren a feleségével. Egyszer csak kitör a vihar, zuhog az eső és villámlik.
Hirtelen egy villám körülbelül tíz méterre lecsap a kocsi mellé. Megszólal erre a székely:
- Na!
Nem sokkal utána újabb villám vág melléjük, ám most csak úgy egy méterre. Erre a góbé:
- Na, na!
Mennek tovább, egyszer csak belevág egy villám a szekérbe, az asszony lefordul a bakról.
Mire a székely:
- Na, azért! 


A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Idösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- De fiam! Hát ez mákostészta.
- Ja! Annak ölég savanyú.


Hazaérkezik a székely fiú, benyit a házba és földbe gyökerezik a lába. Ott találja a hugát teljesen szétmarcangolva, csupa vér minden. Teljesen feldúlva továbbmegy a következo szobába ahol ugyanilyen állapotban találja az anyját. Kétségbeesetten berohan a következő szobába, ahol ott ül az apja ugyancsak csupa vér, és egy hatalmas vágás van az arcán.
- Mi történt édesapám?
- Hát fiam, bejött a medve szétmarcangolta a hugodat meg édesanyádat nekem meg széthasította az arcomat.
- Úristen! És nem fáj?
- Csak ha nevetek.


A Székely parasztbácsi vesz egy bringát de nem ért hozzá. Megkéri a fiát, hogy vigye el egy körre. A Székely és a fia felszálnak a bringára.
- Édesapám már beesteledett!
- Nem baj fiam van rajta lámpa majdan azt muködtetjük.
Elindulnak az úton de a lámpa nem muködik.
- Na fiam tekerj gyorsabban mert csak akkor világít.
Úgy is tesz a fia, és lám világít,majdan újra lassan megy. Eltelik öt perc jön szembe egy kocsi.
- Na fiam tekerjé mert így a setétben nem látnak minket és nekünk jönnek.
Teker a fiú és lám világít a lámpa, a kocsis kikerüli oket. Mennek tovább, megint jön egy kocsi.
- Na fiam tekerj gyorsabban mert így ily setétben elüt minket az autó.
A fiú úgy is tesz, a lámpa világít és a kocsi kikerüli oket. Mennek tovább és megint jön egy kocsi.
- Na fiam tekerj jobban, hogy világítsunk mert így nem látnak minket és elütnek.
- Na de édesapám nem látja, hogy ezek a fényre jönnek?


A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
- Székely az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
- Életem, téged keresnek!
 
A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt mikor látja, hogy a felesége sírva rohan felé:
- Uram a Sára terhes!
- Az az ő dóga. - dörmögi a székely
- De tőled van a gyerek!
- Az az én dógom.
- Uram viszem a kutyát és a Tiszába vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dógod.


Székely gondolkodik, hogy kaszálni kéne birtokán, s ehhez kölcsön kérné a szomszédja kaszáját. Át is megy hozzá.
- Komám, adja mán kőcsön a kaszáját!
- Adnám én, de van egy kis probléma : ha kőcsön adom, maga kicsorbíjja, akkor mérges leszek.
- Ha nem adom, maga lesz mérges. De van ám itten egy áthidaló megoldás!
- Mi vóna a?
Elmegy maga a picsába!!!


A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája:
- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfott ebben a hidegben?
- A házban ráncba szedtem az asszonyt, most meg kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.


Megharagszik a székely cipész a segédjére, hozzávágja a kaptafát. Elhajol a gyerek, s pont belép a székely felesége. Képen találja a kaptafa. Mire a székely:
- Így is jó.


Az öreg székely kimegy a fiával fát vágni.
Egyszercsak megszólal a fia:
- Na, isten áldja édesapám.
Mire a székely:
- Hová mégy, fiam?
- Én ugyan sehová, magafelé dűl a fa.


Két székely beszélget:
- Hé szomszéd, mér van annak a disznónak három lába???
- Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!


Karácsony előtt két székely:
- Komám, kell egy fél disznó?
- Nem.
- Hát miért nem?
- Mert eldől az ólban!


A székely farag egy nyárfát az udvaron.
- Mi lesz abból édesapám? - kérdi a fia.
- Kocsirúd. - feleli az öreg.
Egy óra múlva megint arra megy a gyerek.
- Mi lesz abból édesapám?
- Fejszenyél.
Megint egy óra múlva:
- Mi lesz abból édesapám?
- Fogpiszkáló, ha el nem baszom.


Az öreg székely bácsi bemegy a nyelviskolába mondván, hogy szeretne héberül megtanulni. A tanár értetlenkedve kérdi:
- Miért akar maga ebben a korban héberül tanulni?
- Mert ha meghalok, és a mennyországba kerülök, szeretnék beszélgetni az Istennel.
- És mi van, ha a pokolba kerül?
- Hát, románul már tudok...


Egy kölyök sétáltatja pitbullját. Arra jár a székely bácsi. Egy darabig tanácstalanul nézi, majd megkérdi:
- Te gyermek, e miféle ez?
- Pitbull, bácsi.
- Gondoltam es, hogy nem kutya.


Az öreg székely meséli a fiának:
- Megyek az erdoben, hát egyszer csak rám ront egy feldühödött vadkan. Rálövök, de nem találom el, és mivel nincs több töltényem, menekülnöm kell. Szaladok amilyen gyorsan csak bírok, a vadkan utánam. Elérünk egy vén tölgyfához, annak a vastag törzse körül futok körbe, a vaddisznó meg a nyomomban, és egyszer utol is ér.
- És hogy nem döfte fel édesapámat?
- Há' úgy fiam, hogy tudta, van egy környi elonyöm.


Két székely kaszál. Józsi belevág egy darázsfészekbe, s néhány másodperc múlva eszeveszetten rohan.
- Csípnek! - üvölti.
Estván komája leül egy kore.
- Mutasd meg melyik vót, me' levágom.


Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofor:
- Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
- Nem tudom én, fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:
- Jóember, nem a lyukastésztagyárat keresi?
A sofor örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- Dehogy tudom, fiam.


A székely bácsi miután megnézi a Csillagok Háborúja I. részt, megcsóválja a fejét és ezt mondja magának:
- Én bizony ezt nem hiszem.


A székely bácsi füves cigarettát kap a fiától. Kimegy szépen a mezôre, leül a diófa tövébe, és slukkol egy mélyet. Lát egy fénycsóvát felvillanni, de semmi. Szippant még egy mélyet, semmi hatás, csak egy újabb fénycsóva. Erre szív még egy nagyot, utoljára, de semmi különös, csak egy harmadik fénycsóva.
- Na, esse ér semmit - dühöng a bácsink, és eltapossa a csikket. Otthon várja a Zasszony:
- Há' hol voltál eddig, apjuk?
- Szívtam a fiunk füves cigarettáját.
- Na jó jó, de három napig?


Figyelmeztetik a székely bácsit: Józsi bácsi, viszi a medve a juhokat a karámból!
- Há', nem es hozza!


Szekely bácsi meseli:
- Megyek az erdőbe, hát azt hallom, hogy SUTTY...
- Megyek tovább, hát megint azt hallom, hogy SUTTY...
- Megyek tovább, hát megint azt hallom, hogy SUTTY...
- Hátranézek. Hát nem engem vernek?


Székely bácsika utazik a szekerével. Hirtelen elhúz mellette egy fejetlen motoros.
- Hmmm...
Elhúz mellette még egy fejetlen motoros.
- Hmmmmmmm.....
A harmadik fejetlen motoros után így szól:
- Anyjuk, fodítsd már befelé azt a kaszát!


Székelyföldön kirándulnak a külföldi turisták. Szép az ido, de a székely juhász mégis azt tanácsolja nekik, hogy ne sátorozzanak le, mert nagy és hosszú vihar lesz. A turisták nem hisznek neki, a tévé mást mondott, és e miatt keményen ráfáznak. Következo évben ismét székelyföldön kirándulnak, fordulnának vissza, de a székely bácsi szép idot jósol, és lon, elvonulnak a felhok és kisüt a nap. A harmadik évben eleve megkeresik a székely bácsit, de az csak megvonja a vállát.
- De hát hogy nem tudja, Józsi bá?
- Hát, elromlott a rádióm, fiam.


Székely góbé lejön a Hargitáról, bemegy kocsmába, elkiáltja magát:
- Kaját, piát, nőt!
Mire a kocsmáros:
Kaja van, pia van, de nőt nem tudok.
- Akkor jó - mondja a székely és eszik, iszik, majd visszamegy a Hargitára.
Egy hét múlva visszajön a góbé és elordítja magát:
- Kaját, piát, nőt!
- Kaja, pia van, nő nincs, de itt van a Béla.
-Á, én nem vagyok olyan - mondja a góbé és eszik, iszik, majd visszamegy a Hargitára.
Egy hét múlva megint jön a góbé:
- Kaját, piát, nőt!
- Kaja van, pia van, nő nincs, de a Béla még épp itt van.
- Na jó - mondja a góbé,- de csak akkor, ha hármónk között marad.
Mire a kocsmáros:
- Hát ez sajnos nem megy, ugyanis tudni fog róla maga, én, a Béla, és tudni fog róla az a hat ember akik lefogják a Bélát, ugyanis ő sem olyan!


Székely bácsi kiváló gazda: 3 méteres a kukoricája, banán, narancs, minden megterem a kertjében. Az elvtársak igen figyelgetik, hogy ni az öreg mi mindenre képes a zord időjárás mellett ezen a bivalybasznádi sziklás talajon. Jelentik is azonnal Moszkvába, hogy né van egy ilyen ügyes gazda, nem-e kell az oda a tundrára, hogy ott is termővé tegye a talajt. El is viszik az öreget Moszkvába, ahol elmagyarázzák neki, repülővel közelítik meg a helyszínt, majd ott ahol már van út ledobják ejtőernyővel. A gépen elmondják, hogy meg kell húzni a piros zsinórt, s akkor nyílik az ejtőernyő, ha mégsem, akkor a fehéret kell meghúzni, aztán majd odalent majd várni fogja egy mikrobusz. Száll az öreg lefelé, ráncigálja a piros zsinórt, leszakad. Megrántja a fehéret, leszakad.
- No - monda az öreg - ezekután már csak a' baszik bé, ha a mikrobusz se fog várni.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Commonest secure susceptible, calyx disappointing.

(oyufetova, 2019.03.09 20:54)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/