Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A magyar belügyminiszter bizalmas körlevélben szólítja fel az elöljáróságokat, hogy akadályozzák meg a rémhírek terjesztését. Egy faluban a kisbíró kidobolja:
-Közhírré tétetik, jönnek az oroszok, de senkinek nem szabad mondani!
***
Kora tavasszal két ismerõs találkozik egy romos pesti utcán, beszélgetni kezdenek: -Mondja maguknál hány fok van a lakásban?
-Szellõztetés elõtt, vagy után?
-Utána.
-Ugyanannyi!
***
Egy háziasszony valódi friss citromhoz jut. Boldogan vágja fel a teához, amire a kisfia megkérdi: Anya ez micsoda? Citrom. És mire való? Ez pótolja a citrompótlót.
***
Az egyik Pesti étteremben egy kedves vendég ebédet rendel: -Kérek egy bécsi szeletet friss salátával. -Hát arra még várnni kell, kedves vendég. -Hát mégis mennyit, mert már nagyon éhes vagyok?! -Hát úgy két-három évet.
***
Egy volt ún. kisnyilas meglátogatja régi ismerõsét, aki egy könyvkupac mögött ül és buzgón jegyzetel. Kíváncsian megkérdezi: -Mi az? csak nem vizsgára készülsz? -De igen. Jelentkeztem a Magyar Kommunista Pártba és most a felvételire jegyzetelem a kötelezõ szakirodalmat. Mire a látogató mosolyogva nyúl a zsebébe, elõhúz egy vékony füzetet. -Na ide nézz! Nekem csak különbözetit kellett tennem. Engem már fel is vettek.
***
Történelem órán a tanár felteszi a kérdést. Ki tudja megmondani hány dúlás volt Magyarországon? Pisti jelentkezik, magabiztosan vágja rá: -Három: tatárdúlás, törökdúlás, felszabadulás.
***
Két régi ismerõs összefut egy pesti utcán: -Örülök, hogy tal&aacutee;lkoztunk. Hát hogy vagy? -Köszönöm, megvagyok. &EEacute;s te? -Én még nem, de már köröznek.
***
Két nyilas bíróság elé kerül.A bíró felteszi a kérdést: -És maga mit csinált ott vádlott? -Én, semmit az égvilágon. -És, maga tanú? -É;n csak segítettem a vádlottnak.
***
Korabeli jelenet egy zöldséges boltban, ahol a kedvetlen vevõ végül megkérdi: -Hát semmilyen gyümölcsöt nem tud mutatni? Mire az elõadó karját széttárva mondja: -Hát legfeljebb fügét mutathatok.
***
-Mondd, tulajdonképpen mikor beszélhetünk inflációról? -Amikor azt tapasztalod, hogy mindenfellé sok a pénz, kivéve a te pénztárcádat.
***
A nagy példakép.
Egy szállodába szovjet százados érkezik. Az oroszul tudó portás bemondás alapján elõzékenyen kitölti neki a bejelentõt, és aláírásra átnyújtja. Legnagyobb megrökönyödésére a százados aláírás helyett három keresztet tesz. A portás óvatosan érdeklõdik:- Elnézést, százados elvtárs, ezek mik? -Hát az aláírásom, a nevem. -És elöl fent ez a kisebb kereszt? -Az meg a doktorátusom.
***
-Te mondd: Miért mosolyog folyton Ceausescu, ha mennydörög és villámlik?
-Azt hiszi, mindenki õt fényképezi...
***
Az új Gellért-hegyi Szabadság-szoborról terjeszteni kezdték, hogy voltaképpen halat tart a kezében. Két szemlélõdõ párbeszéde Na, mit gondolsz, eztán mi lesz a neve a felszabadulás ünnepének? Sejtelmem sincs. Hát halász-ünnep. Hogy-hogy? Nézz csak fel rá. A szobor mutatja. Mit? Hogy ezt jól kifogtuk.
***
A 47-es választások elõtt Mindszenty és Rákosi egyidejûleg tartott nagygyûlést Kecskeméten. Az érkezõ utasoknak az állomáson hangszóró hirdette: -Aki misét akar hallgatni, tartson jobbra, aki mesét, haladjon balra.
***
Bukarestiek párbeszéde a folyton akadozó közellátásról: -Nem értem, miért van még mindig húshiány?
-Pedig pofon egyszerû: a pipik még iskolába járnak, a tyúkok a presszókban üldögélnek, a libák korzóznak, a marhák bent ülnek a hivatalokban, a disznók pedig a pártban, és csak a birkák dolgoznak.
***
Végre egy örömhír:- Hallottad? Lassanként megszûnik a cukorhiány. -Úgy értsem: lesz elegendõ? -Nem, nem. Úgy elfelejtjük,, hogy már nem is fog hiányozni.
***
-De hát hogyan tudott Karády Katalin nyugatra szökni? -Könnyû volt neki: mé;g a sorompók is felálltak elõtte...
***
Hogyan lehetne Románia (1981-beli ) helyzetét tömören jellemezni?
-Miénk a Világ legvillamosítottabb országa: -itt a legnagyobb a feszülts&eacutte;g, legkisebb az ellenállás, mindenki voltban beszél, és a vezetõk érintése életveszélyes.
***
A söntésben hárman ülnek egy asztalnál, mélyen hallgatnak. Az egyik szótlanul, lemondóan legyint, a másik hatalmasat sóhajt, a harmadik undorral köp egy nagyot. Valaki átszól a szomszéd asztaltól: -Jobb lesz, ha abbahagyják a pollitizálást!
***
-Na, hogy vagytok megelégedve az új párttitkárotokkal? -Hiszed, nem hiszed, de az egy val&oacuute;ságos angyal, igazi angyal! És Ti?
-Micsoda szerencsések vagytok: A miénk még él!
***
Jeles tudós lelke felszáll a mennybe, ahol Szent Péter a tetszésére bízza: mennybe vagy pokolba akar-e kerülni? Tudósunk mindenrõl személyesen akar meggyõzõdni; elõször megtekinti a poklot, ahol félkörben üldögélnek az öregek, ölükben egy-egy szépséggel. Felmegy a mennybe, ott is ugyanez a látvány fogadja; nem tud dönteni, szent Péterre bízza, s magyarázatot kér:
-Látod, fiam, hiába vagy te tudós, mégsem tudod, mi az a dialektika: A pokolban a feslett életû nõk bûnhõdnek, a mennyben pedig a jámbor, becsületes öregek üdvözülnek.
***
Egy társaságban a hangulat tetõpontján a közismert tréfamester megszólal:
-Na, mondhatok vicceket? Mire a háziasszony visszakérdez: -A gyerekeket vagy a párttitk&aaacute;rt küldjem ki?
***
A vállalati igazgató bekéreti az új alkalmazottat. Régi mûhelyvezetõi gyakorlata alapján azonnal kiadja az utasítást: -Hát kezdjük is el: seperje fel a padlót.
-De kérem, hát nekem diplomám van.
-Ja, az más, akkor megmutatom, hogy kell csinálni.
***
-Tudod, mi a legfõbb baj ebben az országban?
-Nem tudom, mire gondolsz?
-Arra, hogy a vezetõk egyik fele semmire nem képes, a másik fele viszont mindenre.
***
Az ideológiai fejtágítók másik szokványos kérdése volt.
-Ki tudná megmondani: mibõl áll a szocializmus fejlõdésének két kezdeti szakasza?
-Az elsõ: a fejlõdés nehézségei, a második: a nehézségek fejlõdése.
***
Egy könyvnapi sátornál ellesett párbeszéd:- Dehát hol vannak az ellenzéki könyvek? -Azok kérem, nyomás alatt.
***
Fejlõdésünknek milyen újabb szakaszához érkeztünk? -A racionálszocializmushoz.
-És ezt most kik építik?
-A munkából kiváló dolgozók.
-Milyen terv alapján: a három vagy az ötéves terv szerint?
-Az õ téves tervük alapján.
***
Hosszú sor kígyózik egy élelmiszerbolt elõtt. Egy arra haladó járókelõ megkérdezi a sor elején álló férfitól: -Mondja, mit lehet itt kapni?
-Hát..., ha elém áll: egy pofont, ha pedig a legvégére, már legfeljebb csak egy náthát.
***
-Hallottad: kengurukat hozunk be Ausztráliából: csak azt tudnám, miért épp kengurukat.
-Pedig igen egyszerû: hogy megtanuljunk üres erszénnyel is ugrálni.
***
Mi az alapvetõ különbség egy derûlátó és egy borúlátó között?
-Csak árnyalatnyi: a derûlátó jól értesült, de a borúlátó még jobban.
***
-Na, milyen lesz az idei termés?
-Hát, közepes.
-De mihez viszonyítva?
-Rosszabb lesz, mint a tavalyi, de biztosan jobb, mint jövõre.
***
A hiánycikkek közé tartozott Romániában a kávé is, ritkán és nehezen lehetett hozzájutni a városi embernek e nélkülözhetetlen serkentõ szeréhez. Egyszer is elterjedt a hír, hogy az egyik üzletben kávét lehet kapni. Már nyitás elõtt hatalmas sor kígyózott az utcán. Egy kis emberke mindenáron elõre szeretett volna furakodni de durván hátralökték. Másodszorra az oldalbejárat felé tartott, de onnan is visszazavarták. Amikor harmadszorra is nekirugaszkodott, ellökték és szidalmazták. Megvárta, míg csend lett körülötte, közben ruháját leporolta, majd megszólalt:
-Így is jó, vegyék tudomásul, hogy ma ki sem nyitom az üzletet.
***
-Eddig nem volt elegendõ pénzünk, hogy gyermekünk legyen, most pedig még arra sincs, hogy ne legyen.
***
-Igaz-e, hogy a moszkvai Vörös téren Ford-kocsikat osztogatnak?
-Nem igaz: Nem is Moszkvában, hanem Kijevben, nem Ford-kocsikat, hanem Moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
***
-Mi a kapitalizmus?
-Embernek ember által való kizsákmányolása.
-És mi a szocializmus?
-Épp a fordítottja.
***
Egy országjárás során Ceausescu gépkocsikaravánja falun áthaladtában elüt egy disznót.
Ceausescu testörét meneszti a legközelebbi házba, hogy a tulajdonosnak térítse meg a kárt. Várnak, a titkár csak nem jön, ellenben vidám mulatozás zaja szûrõdik ki. Végre kivágódik a kiskapu, a titkár imbolygó léptekkel közeledik. Ceausescu csúnyán ráförmed: -Mi a fenét csinált ott benn ilyen sokáig?
-Elnézést, de amikor beléptem, és mondtam, hogy megdöglött a disznó, azonnal csapra vertek egy hordót, és azóta is mulatnak.
***
(1950.)
-Van egy jó és egy rossz hírem, melyikkel kezdjem?
-A jóval, mert utána könnyebbe a rosszat elviselni\.
- Meghalt Sztálin.
-Most már minden rosszat kibírunk. Mondd!
-Rémhírnek bizonyult: nem igaz.
***
-Mi a különbség a demokrácia és a népi demokrácia között?
-Ami a zubbony és a kényszerzubbony között.
***
Hogy változott litániánk korszakról korszakra? Mikor Ferenc Jóska volt az apánk, vászon volt ingünk, gatyánk. Mikor Horthy Miklós lett az apánk, klottból volt az ingünk, gatyánk. Mikor Hitler Adolf lett az apánk, mûrost volt az ingünk, gatyánk. Mikor Sztálin lett az apánk, nem volt már ingünk, se gatyánk.
***
-Manapság mi az abszolút lehetetlen?
-Kamatlábra zoknit, tenger fenekére bugyit húzni, és egy mai történetet így kezdeni: Kohn, a vájár.
***
Két bizalmas barát egyikét Moszkvába küldik. Elõre megbeszélik, hogy levelezõlapon jelzi a valóságot: ha megelégedett, akkor kék, egyébként pedig majd lila tintát használ. Néhány hét múlva befut a lap, a következõ szöveggel: "Várakozáson felül minden jól sikerült; minden van, egyedül lila tintát nem lehet kapni".
***
Ceausescu egy nyugati tudósítót próbál meggyõzni arról, milyen vasfegyelem van az országban, ám az csak fejét csóválja, és kijelenti: Akkor hiszem el, ha látom. Erre Ceausescu becsenget egy Szektoristát (romániai titkosrendört) , kitárja elõtte az ablakot, és ráparancsol:
-Ugorjon ki! Az õr szó nélkül kiveti magát, és holtan terül el az udvar kövezetén.
A megrökönyödött tudósító összejátszást sejt, másodjára azt kéri, hogy a palotaõrségbõl õ jelölhesse ki a következõt. Ez meg is történik, ám az eredmény ugyanaz: az általa választott õr is gondolkodás nélkül veti ki magát az ablakon. A harmadik, végsõ próba elõtt a tudósító az õrt félrehívja, és négyszemközt megkérdi: -Végképp nem értem? Hát nem sajnálják csak így eldobni fiatal életüket?
Mire a kiskatona visszakérdez: -Mondja uram, hát élet ez?
***
Rákosi egy vidéki körútja során faggatja az egyik idõsebb T.SZ.-tagot: Aztán kezébe veszi-e egyáltalán a Szabad Nép-et? Már hogyne venném: Hiszen munkába indulás elõtt minden nap abba csomagolom a paprikás szalonnát.
***
Néhány Micsurin és Liszenkó vicc:
1.Sikerrel keresztezték a bolhát a görögdinnyével, most a felvágott gyümölcsbõl menten kiugrálnak a magok. 2. Sikerült a zsiráf és a tehén keresztezése is: nálunk legel és a Szovjetunióban fejik. 3. A benzin tolvajok elleni busz és kutyakeresztezés még némi tökéletesítésre szorul, mert a tolvajokat megugatja ugyan, de a nagyobb fáknál és fordulóknál meg-megáll, hátsó kerekét felemeli és üzemanyagot vizel.
***
Ceausescu és Brezsnyev a limuzin hátsó ülésén élénk eszmecserét folytatnak, teljesen megfeledkeznek környezetükröl. Önelégülten állapítják meg, hogy kinek-kinek országában mindenki milyen boldog, és mindkettõjüket mennyire szeretik a tömegek.
Azon tûnõdnek: mit kellene még tenniük, hogy népeik még elégedettebbek, igazán boldogok legyenek? Hosszasan, szó nélkül töprengenek, a limuzin sofför sürgetõleg töri meg a csendet: -De elvtársak talán hajtsak a Dunába?
***
(1950.)
A népek egyetértésébõl született a közös magyar-szovjet szocialista miatyánk:
"Atyuskánk, Sztálin: Ki vagy a Kremlben, átkozott legyen a te neved, miképpen Moszkvában, azonképpen nálunk Budapesten is: Ne jöjjön el a te országod, legyen meg a mi akaratunk: Ne vígy minket Szibériába, hanem szabadíts meg bennünket a szovjet megszálló csapatoktól. Egyelõre tiéd a két ország, ott minden hatalom és dicsõség, de szerencsénkre már nem örökké. Ámen."
 
AVO-s tiszt a Zserbónál üldögélő idősebb hölgyekhez:
- Kávézunk, kávézunk? A temetők meg üresek?


Vörösmarty szobrát kordon veszi körül. A kordonon belül munkások, rendőrök, szakemberek. Egy öreg bácsika megszólít egy rendőrt:
-Mi lesz itt, fiam?
-Megy a szobor, jön helyette egy Rákosi.
-Kár lenne, hiszen csak egy betűt kellene változtatni rajta.
-Vörösmarty-ból Vörös Matyi.
-Jó, jó, de hátul ki van írva: "Hazádnak rendületlenül"
-Itt is csak egy betűt kellene változtatni.
-"Hazudnak rendületlenül"!


A Rákosi-rendszerben zsúfolt villamoson utaznak az utasok. Két barát unatkozik, az egyik a másiknak politikai vicceket mesél.
-Tudod, mi a különbség Kína és Magyarország között?
-Nem - mondja a másik.
-Míg Kína a mosoly országa, addig ami itt van, az tiszta röhej.
Egy harmadik férfi, aki mellettük áll és hallgatja a vicceket, megszólal:
-Tudja, hogy mi a különbség a villamos és maga közt?
-Nem - mondja a férfi.
-A villamos továbbmegy, maga pedig velem jön.


Rákosi és Gerő autóval utaznak a Duna partján, és a kocsiban a parasztokról, illetve a munkásokról vitatkoznak.
-Te Ernő! - szól Rákosi - Olyat kéne tenni, aminek örülnének az emberek és a népnek is jó lenne.
Mire a sofőr:
-Hajtsak a Dunába elvtársak?


Arisztid és Tasziló gyönyörködik 46 augusztusában az új forintban.
-Olvastam a Szabad Népben, hogy �Rákosi Mátyás a forint apja."
Tasziló tűnődve nézi:
-Úgy látszik, a mama volt szép.
 
 Kádár rosszul lesz a parlamenti gyűlés alatt. Gyorsan orvost, ki van itt orvos? Hát a Csehák Judit. Bemennek egy kis helységbe, hogy megvizsgálja.
-Vetkőzzön le Jani bácsi!
Kádár levetkőzik és Csehák meglátja, hogy nem valami nagy az öreg szerszáma.
-Jani bácsi! Ezzel a kis pöccsel baszta el az egész országot!?


Nixon, Brezsnyev és Kádár beszélgetnek az életszínvonalról.
Nixon:
-Nálunk Amerikában az emberek nagyon jól élnek. Egy havi átlagfizetés 2000 dollár, meg lehet élni 900 dollárból, de mi nem törődünk azzal, hogy az emberek mit csinálnak a maradék 1100 dollárral.
Brezsnyev:
-Az emberek nálunk is jól élnek. Az átlagjövedelem 200 rubel, meg lehet élni 190 rubelből és mi nem törődünk azzal, hogy az emberek mit csinálnak a maradék 10 rubellel.
Kádár:
-Nálunk is magas az életszínvonal, az átlagos jövedelem havi 5000 Ft, ki lehet jönni 9000 Ft-ból és mi nem törődünk azzal, hogy az emberek honnan veszik a maradék négyezret.


Kádár fölmegy az emeletre és elkezdi a reggeli beszámolót:
-Drága elvtársak, drága elvtársnők, drága minden.


Pártértekezlet végén.
-Elvtársak, akkor most zárásképpen énekeljük el a Real Madridot!
A mellette ülő elvtárs rázni kezdi:
-De párttitkár elvtárs, nem a Real Madridot, hanem az Internacionálét!
-A franc egye meg, ezt a két csapatot mindig összekeverem!


Április 4. után a tanító néni végigkérdezi a gyerekeket, ki hogyan töltötte ezt a szép ünnepet.
Annácska: Mi virágot szedtünk a kertben, és az apukámmal kivittük a hősi halált halt szovjet hősök emlékművéhez.
Tanító néni: Nagyon szép dolog volt, Annácska, örülök, hogy ilyen szépen megemlékeztetek a hősökről.
És te, Józsika, te hogyan ünnepeltél?
Józsika: Apukám beöltözött német katonának én pedig szovjet katonának, aztán egy jót birkóztunk, és én legyőztem apát!
Tanító néni: Ez nagyon kedves és vidám játék lehetett, biztos jól szórakoztatok.
És te, Pistike, te hogyan emlékeztél meg a szovjet hősökről?
Pistike: Apukám beöltözött szovjet katonának, én is beöltöztem szovjet katonának, aztán átmentünk a szomszéd nénihez, és amíg apukám leteperte őt, én egy nagy zsákba összeszedtem minden mozdíthatót.
 
  A budapesti parlamentben egy beszélgetés, 2100-ban:
- Há dik mán Gázsi, má megin ez a mágyár kérdés!


Tudtátok, hogy Antall József nem is halt meg?
Európai kőrúton van. Jelenleg Oslo-ban...


- Mi a különbség Antall és a szaloncukor között?
- ????
- Az, hogy a szaloncukor megérte a karácsonyt.


- Antall nem természetes halállal halt meg.
- Két golyót találtak a lába között.


Kádár levelet ír a pokolból a következő szöveggel:
- Küldjétek utánam a Gönczömet és a Botomat!
 
Mit szeretne elérni Horn Gyula a Parlamentben?
A kilincset.


- Honnan lehet tudni, hogy egy fürt szőlőből melyik szem Horn Gyula?
- Az a kis rohadt...


- Miért nem tud a tetű biciklizni?
- Mert nem ér le a lába!
- És miért nem tud Bokros Lajos biciklizni?
- Mert tetű!


Bill Clinton, John Major es Horn Gyula történetesen egy autóban utaznak, mikor is a sofőrnek hirtelen fékeznie kell. A három személy feje alaposan összekoccan. Clinton tér magához először:
- Oh, I'm sorry! - mondja barátságosan fejét tapogatva.
- Oh, I'm sorry too! - szól Major, szintén mosolyogva.
- Oh, I'm sorry three! - vágja rá Horn.


Egy kurvát bekísérnek az őrsre és levetkőztetik, hogy megnézzék a combjain lévő tetoválásokat.
- Az a baloldali Göncz Árpád nem túl jó és a jobboldalon lévő Horn Gyula sem, de középen az a Kónya tökéletes.


Minden nap új varázslat !
Mondta kormánya pénzügypolitikájáról Knorr Gyula miniszterelnök.


Egy napon meghal Horn Gyula. De minden virág elhervad a sírján. Először hívják a holland kertészeket, de bármilyen tudományos módszert is alkalmaznak, az összes tulipán napokon belül elszárad. A francia kertészek is felsülnek, sőt a bolgárok is. Hosszú tanakodás után helikoptert menesztenek Bábolnára a Pista bácsiért, mert ő mindennek tudója. El is hozzák az öreget, lehajol a sírhoz, felvesz egy göröngyöt, majd sokáig porlasztgatja az ujjai között és erőteljessen csóválja a fejét. Mindenki feszülten figyel, mikor végre az öreg megszólal.
- Itt soha az életben nem fog nőni semmi, nem hogy virág ! - Miért ? - kérdezik kétségbeesetten.
- Túl mélyen van a ganyé.


-Mi az, ami Horn Gyulának rövid, Arnold Schwarzeneggernek hosszú, és a Pápa nem használja ?
-A neve!


A diáktütetések jelmondatai:
- Torkos Lajos.
- Hogyha tanulsz felsőfokon, ezt fizesse minden rokon ?
- Ez nem kormány, hanem kézifék.
- 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 osztály.
- Mennyit fizet a jó pap, aki holtig tanul ?
- Nem hülyéskedünk, tényleg nincs pénzünk.
- Magyar Kapitalista Párt.
- Vagy ti mentek, vagy mi, de maradunk.
- Nektek ingyen volt a diplomátok. Vagy mégsem.
- Kiment a Fodor a divatból.
- Bokros "ur" elveszi a penzünket. Szép eskuvő lesz.
- Mennyi volt a tandij Rosztovban, Gyula?
- Jöttök ti még fogorvoshoz. (SOTE).
- Buták legyünk, vagy gazdagok? Ez a kérdés, válasszatok!
- Irány Albánia?
- Köszöntjük Bokros Lajost, a Marx Károly Szabadidőközpont végzett hallgatóját.


- Hogy keszítené Bokros Lajos a frizurádat, ha fodrász lenne?
- ???
- Jól megkopaszt, aztán a kezedbe nyom egy ÁFA-ás számlát!


- Hogyan kell kiírtani Horn Gyulát?
- Bokrostul.


- Mi a különbség Horn Gyula és a hózentróger között?
- Hosen!


- Mi lesz, ha Horn Gyulát keresztezzük Bokrossal ?
- Törpeharcsa.


Egy kurvát bekísérnek az őrsre és levetkőztetik, hogy megnézzék a combjain lévő tetoválásokat.
- Az a baloldali Göncz Árpád nem túl jó és a jobboldalon lévő Horn Gyula sem, de középen az a Kónya tökéletes.


- Mi a különbség Horn Gyula és a biciklilnc között?
- Hát, hogy a biciklilánc a nadrágomat kapja be.


Horn Gyula elmegy horgászni. Odaúszik egy aranyhal és azt mondja.
-Kisgazdám, ha kifogsz, teljesítem 3 kívánságod.
Horn kiveszi a vízből a halat földhöz vágja és dühösen rákiabál.
-A kurva anyád a kisgazda!
 
-Mikor lesz Magyarországon jó világ?
-???
-Amikor a négy nyelven beszélô rendôr felsegíti a munkában megfáradt cigányt a budapesti mágnesvasútra, amelyiken gazdag közalkalmazottak és tisztességes vállalkozók utaznak a korrupció miatt elítélt politikusok tárgyalására.


Torgyán, Horn,Medgyessy, Gyurcsány, Orbán utaznak egy repülőgépen a gép, elkezd zuhanni.
-Ki menekül meg?
-Az egész ország!


Jó hír:
Orbán Viktor özvegye bemegy Kövérhez a börtönbe, hogy elújságolja neki: Torgyánt lelőtték a Csurka temetésén.


- Mi lesz, ha Horn Gyulát és Bokros Lajost keresztezik?
- Törpeharcsa.


- Mi lesz, ha a fidesz és az mszp összeáll?
- Szabad a gazda.


-Végre megint 3,60 lesz egy kiló kenyér!
-3,60 Euro.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.