Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy vadász szafarira ment a feleségével és az anyósával. Letáboroztak a dzsungelben. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten keltegeti a férjét:
- Drágám, eltűnt a mama, gyere menjünk és keressük meg!

A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a sötét éjszakában. Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztő látvány tárul eléjük: a mama egy bokor előtt áll, és egy hatalmas hímoroszlánnal néz éppen farkasszemet. A fiatalasszony rémülten suttogja a férjének:

- Uramisten, most mi lesz?

- Semmi - feleli a vadász. Az oroszlán kereste magának a bajt, hagyjuk, hogy másszon ki belőle egyedül!

Esküvője után kérdezik Kovácsot a kollégái:
- Na, milyen a házasélet?

- Tudjátok, hamarosan megáld minket az Isten egy pufók, visító, fogatlan teremtménnyel.

- Csak nem babát vártok?

- Nem, anyósom hozzánk költözik.

Férj a feleségéhez:
- Ma is járt itt az anyósom?

- Igen drágám, miből gondoltad?

- Le van köpve a fényképem!

- Éjjel az anyósoddal álmodtam.
- És mit mondott?

- Semmit.

- Akkor az nem ő volt.

Kovács anyósa felakasztotta magát. Felesége, aki a dolgot észrevette, rohan az urához, aki újságot olvas.
- Jenő, a mama felakasztotta magát, már fuldoklik! Adjál hamar egy kést!

- Még mit nem!? - mondja Kovács - Elvágni azt a drága kötelet? Csomózd ki!

- Az én anyósom olyan, mint egy jó napilap.
- Hogyhogy?

- Naponta megjelenik, és minden pletykát közöl.

- Lányom, szeretnék a vőm kedvében járni. Szerinted melyik ruhámat vegyem fel?
- Szerintem azt, amiben utazni szoktál.

Kovácsékhoz becsenget egy hölgy gyűjtőívvel a kezében:
- Kérem, ajánljon fel valamit az elhagyott nők menhelye számára!

- Várjon egy kicsit - mondja Kovács úr. Mindjárt hozom az anyósomat.

Ember az anyósának:
- Mama, maga olyan szép, mint egy csillár!

- Ó, köszönöm fiam, tudom én azt...

- Csak kár, hogy nem lóg!

- Tegnap este Lajoséknál voltunk. Egy ideig nyomott volt a hangulat, de aztán jött egy távirat, hogy meghalt az anyósa.

A fiatalember először vacsorázik a mennyasszonya szüleinél. Étkezés után igy szól leendő anyósához:
- Köszönöm a vacsorát, rég ettem ilyen jót.

Megszólal erre a mennyasszony kisöccse:

- Mi is...

- Anyuka drága, miért nem telefonált, hogy jön? - kérdezi a vő az anyósától.
- Azért fiam, mert látni akartalak.

- Mondja, mit főz magának az anyósa?
- Mindig ugyanazt: bosszút forral!

A börtönőr benyit a zárkába:
- Jöjjön beszélőre, az anyósa van itt.

Mire a rab:

- Mondja, hogy házon kivül vagyok.

A férj kicserélte az ajtózárat. Este így szól a felségének:
- Drágám látod, ez az ajtó az anyádnak nem fog tetszeni!

- És miért nem?

- Mert nem olyan, mint a lottó ötös, hogy bármikor bejöhet!

Két barát találkozik. Egyik mondja a másiknak:
- Hé te, tudnál még egy jó viccet mondani?

- Tudok, de miért?

- Mert amit tegnap mondtál, azt elmeséltem az anyósomnak.

- És?

- Félholtra röhögte magát.

Az anyós így szól a vejének:
- Ha annyira utálsz engem, miért van kirakva a képem a kandallótok fölé?

- Csak azért, hogy a gyerekeket elriasszam a tűzzel játszástól!

A férj anyósa temetéséről ballag hazafelé. Egyszer csak lezuhan mellette egy tégla és majdnem agyonüti. A férj ijedten ugrik félre, aztán felnéz az égre, és így szól:
- Mi az mama, már fent van?

Nemrég temették el a férfi anyósát. Kimegy a temetőbe, megnézni, hogy minden rendben van-e a sírnál. Látva a nem messze sugdolózó és őt figyelő öreglányokat, jó hangosan elkezd sóhajtozni:
- Jaj, miért haltál meg, anyósok legjobbika! Bárcsak támadnál fel!

Ebben a pillanatban egy vakond elkezdi túrni a földet. Látva a mozgást, azonnal elfeledkezik a leső öreglányokról. Rátapos a vakondtúrásra, miközben ezt mormogja:

- Na, annyira komolyan azért nem gondoltam!

Hatalmas viharban, ítéletidőben csönget az anyós. A veje nyit ajtót:
- Anyuka, mit keres itt ilyen rossz időben? Miért nem megy szépen haza?

- Képzeld, meghalt az anyósom!
- Mi történt vele?

- Levitte az ujját a busz.

- Ne viccelj, abba nem lehet belehalni!

- Na igen, csakhogy a fejét vakarta.

A férj tengeri útra megy a családjával. Már az első estén hangosan dörömböl a kabinja ajtaján az anyósa:
- Géza, rettenetesen szenvedek a tengeri betegségtől! Mennyire lehet tőlünk a szilárd talaj?

- Vagy öt kilométerre.

- Csak? És milyen irányban?

- Lefelé, mama, lefelé.

Anyós és a veje hazafelé tartanak a piacról. Nehéz a csomag, cammog a mama, mire a veje dühösen kifakad:
- Mama, igyekezzen már, mert ha így haladunk, holnapra sem érünk haza!

- Majd meglátom én fiam, ha te is 80 éves leszel, hogy fogsz sietni!

- Az istenfáját magának, hát még azt is meg akarja érni?!

A feleség szülei megtekintik az újszülött kisbabát. A mama büszkén állapítja meg:
- Nahát! A szeme, az orra, a bőre színe, a gödröcske az arcán épp, mint az anyjáé!

- Rám nem is hasonlít? - kérdezi az apa.

- Nyugodj meg fiam, - mondja az anyósa - holnap jön a te édesanyád, és a kicsi mindenestül rád fog hasonlítani!

Egy ember használt autót vásárol, de az árus figyelmezteti:
- Vigyázzon, mert a vezető melletti ülés mozog és az ajtót már csak egy hajszál tartja a helyén!

Mire a vevő:

- Nem baj, ott úgyis az anyósom ül.

- Hova rohansz ilyen nagyon, Schwartz?
- Jaj, ne is kérdezd, látogatóba jött hozzánk az anyósom.

- Szép, hogy így szaladsz üdvözölni.

- Meg vagy te őrülve, hát nem látod, hogy pont ellenkező irányba szaladok?

Öreg bácsika bemegy a dégi polgármesteri hivatalba, hogy közölje: meghalt az anyósa.
- Halál oka? - kérdi a jegyző.

- Valamilyen nyavalya - mondja az öreg.

- És ki kezelte?

- Hát én, kedves jegyző asszony.

- És nem vett igénybe semmilyen orvosi segítséget? - kérdez vissza a jegyző.

- Minek? Meghalt az egyedül is.

Kissnek ellopják a télikabátját a kávéházban, ami rá nézve annál kellemetlenebb volt, mert rettenetesen fél az anyósa mérges nyelvétől. Pár nap múlva találkozik vele Nagy, és megkérdi tőle:
- Na, hallottál már valamit a kabátról?

- Mi az, hogy hallottam! - feleli kézlegyintve Kiss - Reggel, délben, este egyebet sem hallok.

A férj és a feleség vásárolnak. A feleség megkérdezi a férjet:
- Drágám, holnap lesz anyukám születésnapja. Mit vegyünk neki? Valami elektromos dolgot szeretne.

- Mit szólnál egy székhez?

Megy a halotti menet. Megállítja őket egy rendőr, és megkérdi:
- Kit temetnek?

- Az anyósomat - szól férfi.

- És miért viszik fordítva a koporsót?

- Mert hanyatt fekve horkol.

Az anyós felhívja orvos vejét.
- Fiam, kificamodott a bokám, most mit csináljak?

- Sántítson mama, sántítson!

- Hogy mondják angolul: "Ma este a megbeszéltek ellenére sajnos nem jön vacsorára az anyósom"?
- "YYYESSSS!!!"

Az ifjú hazatér a munkából. A felesége boldogan a nyakába ugrik és azt mondja neki:
- Drágám, én olyan boldog vagyok! Nem akartam megmondani neked, amíg nem voltam benne biztos! Nemsokára hárman leszünk!

A férj elérzékenyülten mondja:

- Jaj, micsoda öröm, micsoda öröm! És ez már biztos?

- Igen. Ma kaptam egy táviratot: "Hozzátok költözöm, eladom a házamat. Stop. Holnap érkezem. Stop. Mama."

Mi volt tegnap az a nagy ordítozás szomszéd?
- Semmi különös, csak vízimemtőst játszottunk a gyerekkel és az anyósom nem akart belefulladni a medencébe.

- Hegedűt vettem a lányomnak, hogy felkeltsem érdeklődését a zeneirodalom iránt. Sajnos nem sikerült - mondja Kovács a barátjának.
- Velem is ez történt. Én is belebuktam a vállalkozásba.

- Hogyhogy?

- Tudod, én az anyósomat egy utazóbőrönddel leptem meg.

A férj hazaérkezik a munkából.
- Látom, hogy megint itt volt az anyád!

- Hogyhogy?

- Le van köpve a fényképem!

Az ifjú férj a szokottnál kicsit később érkezik haza. Senkit nem talál otthon, csak egy cédula várja az asztalon, anyósa kézírásával:
"Moziba mentünk a lányommal. A vacsorád a kutyában van."

- Ebben a szobában - mutat az ajtóra a gépszerelő - gázszivárgás van.
- Igen? Akkor már értem, miért alszik az anyósom egy hete.

Padlizsán a családjával fényképészhez megy. A fotós azt mondja Padlizsánnak:
- Tessék kérem barátságos arcot vágni!

Padlizsán az anyósára néz:

- Mama, menjen ki!

Azt mondja az anyós a vejének:
- Ha tovább vedelsz, engem nem látsz többet!

- Elköltözik, mama?

- Nem. Kikaparom a szemed.

Borsó örömmel meséli barátjának:
- Képzeld, tegnap fogorvoshoz mentem, és rendkívül kellemes élményben volt részem.

- Komolyan beszélsz? A fogorvosnál kellemes élményed?

- Igen. Amikor bementem, éppen az anyósom három fogát húzta.

Szeder a feleségével és az anyósával ül a kávéházban, és vicclapot olvas. Egyszer csak lecsapja az újságot, és bosszúsan mondja:
- Felháborító! Ez az újság tele van anyós-viccekkel!

- Na, végre te is felháborodsz - örvendezik az anyósa -, ha ilyesmiket olvasol!

- Hát persze hogy felháborodom - mondja bosszúsan Szeder. - Az ember örül, hogy egy percig nem gondol az anyósára, és ezek a vicclapok állandóan eszébe juttatják.

Paraj meséli a kávéházban a barátainak:
- Tudjátok, ez a Sóska példátlanul udvarias az anyósával.

- Miért?

- A múltkor együtt utaztunk repülőgépen, az anyósa útközben rosszul lett, mire Sóska megkérdezte: "Mama, nem akar egy kicsit kimenni a levegőre?"

Lángokban áll a ház a falu végén. A szomszédság vödrökkel segít elfojtani a tüzet.
- Mi ez a karamellaszag, István?

- Jaj, istenem! Bent felejtettem a cukorbeteg anyósomat!

- Mit tartasz ebben a gyönyörű díszdobozban?
- Az anyósom hajtincsét.

- Ez igazán megható.

- Biztosan az. Azóta szedtem össze, mióta ő főz nálunk.

Pemetére rászól az anyósa:
- Jujj, de csúnyán ásítasz, Lajos! Ha én ásítok, a kezemet mindig a szám elé teszem.

- Persze! Hogy ki ne essen a fogsora.

A Kapor család állatkertbe megy. A víziló medencéjénél Kapor az anyósához fordul:
- Nézze mama, mekkora szája van, mégsem szól egy szót sem!

Retek rohan az utcán. Barátja, Cikória megállítja:
- Miért rohansz olyan nagyon?

- Orvoshoz sietek. A kutya megharapta az anyósomat.

- Milyen orvoshoz mész?

- Keresek egy kitűnő állatorvost.

- Nem értem. Állatorvost hozatsz az anyósodnak?

- Persze! A harapástól ugyanis a kutya lett rosszul.

- Mit mond a görög, amikor az anyósát beledobja a tengerbe?
- Nausziké.

Kovács anyósa mondja vejének:
- Képzeld, a Szabó tegnap azt mondta, hogy klasszikus arcom van.

Kovács vállat von:

- Az a hülye azt hiszi, hogy ami régi az már klasszikus.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Sárvár Kertváros 21

(Varga Ferenc, 2010.01.27 16:48)

JO a gyüjtemény,csak a a sárga szint kinlodva lehetett olvasni

szar

(éjjeli őr, 2009.02.03 17:08)

azer ez a rezs mer sargaval van irva es francor se lehet elolvasni :(